Friday, January 20, 2012

food for the soul :)


And eat what Allah has provided you lawful and pure. 
And fear Allah in Whom you believe. 
Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu,
iaitu yang halal lagi baik, dan bertakwalah
kepada Allah yang kepada-Nya sahaja kamu beriman.
 SURAH AL-MAIDAH (88)


No comments: